Wilt u een Verhalenhuis voor uw kinderen op school, opvang of buurt? Dat kan! Voor meer informatie, neem contact op met

Ruth Meyns 06-52391076 of email info@hetverhalenhuis.nl

Onze vertellers

Onze vertellers beschikken over een uitgebreid repertoire en kunnen vraag en aanbod afstemmen op de leeftijdsgroep. De vertellers zijn ervaren in het omgaan met de doelgroep van 6-14 jaar. Ook zijn er gespecialiseerde vertellers voor de kleinsten van 3-6 jaar.

Even voorstellen

ons product

Wij komen Het Verhalenhuis uitvoeren in series van zes keer of meer, compleet met verhaal, kunstzinnige verwerking en de nodige materialen. In overleg wordt besproken of u een wens heeft aan overdracht zodat u het Verhalenhuis zelfstandig kunt uitvoeren. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

stap voor stap

  • U laat ons weten voor wie en op welke locatie er een Verhalenhuis gewenst wordt.
  • Wij kunnen een voorproefje of inleiding komen verzorgen.
  • Voor de werving hebben wij een basisflyer beschikbaar.
  • Wij zoeken geschikte verhalenvertellers en borgen daarmee zowel de vertel- als de pedagogische kwaliteiten.
  • De keuze van verhalen of thema ‘s en kunstzinnige verwerking doen we in overleg.
  • Wij maken een passende offerte.
  • Na afloop houden we een evaluatiemoment.

Ook biedt Het Verhalenhuis workshops en trainingen aan om belangstellenden op te leiden in de vertelkunst zodat uw nieuw opgezette Verhalenhuis ‘self supporting’ kan worden. Uniek is dat dit grotendeels tijdens de Verhalenhuisbijeenkomsten zelf gedaan wordt. Coaching on the job dus. Op die manier kost het niet veel extra tijd en is het meteen praktijkgericht.

over de oprichters

Jeroen de Lange, Christine Cornelius en Ruth Meyns vonden elkaar in eenzelfde droom: een plek creëren waar zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen om te luisteren naar verhalen, omwille van de kracht en de positieve invloed die dit heeft op hun ontwikkeling.

Jeroen

Jeroen de Lange is vader van drie kinderen. Hij wilde ze verhalen meegeven voor de rest van hun leven. Verhalen over grote vragen als: wie ben ik, wat is moed, wat is mooi, rechtvaardig en wijs? Bij THNK werkte hij aan vernieuwing van zogenaamd ‘early learning’, de ontwikkeling van peuters en kleuters. Creativiteit wordt in de toekomst steeds belangrijker, toch zijn de meeste scholen voornamelijk bezig met spellen en rekenen. Daarom heeft Jeroen het initiatief genomen om Het Verhalenhuis op te richten.

Vurig, bevlogen en ‘hands on’! Zo werkt Christine Cornelius. Ze staat en gaat voor de gezonde ontwikkeling van jonge mensen. Dat deed ze jarenlang als kunst- en theaterdocent aan het Geert Groote College te Amsterdam, nu nog steeds als inspirator en voorbeeld voor ouders en onderwijzenden. Met Het Verhalenhuis wil ze het ‘levend vertellen’ aanbieden voor ieder die zich inzet voor de ontwikkeling van evenwichtige kinderen.

Ruth

Ruth Meyns heeft een groot hart voor kinderen. ‘Dat zij zich mogen ontwikkelen tot volwassen mensen die in hun eigen kracht staan, authentiek en eerlijk’.

Als basisschoolleerkracht, theaterdocent en verteller heeft Ruth met vele groepen kinderen, jongeren en volwassenen gewerkt. Als directeur van Het Verhalenhuis wil zij ervoor zorgen dat veel meer mensen gevoed worden met verhalen en spel.

‘Een met liefde verteld verhaal dat goed is gekozen, maakt verborgen schatten in jonge mensen wakker. Deze schatten maken rijk voor het leven!’

even voorstellen

Ailun Elzenga

“Een goed verteld verhaal laat harten dansen.”

Ailun Elzenga is een sprankelende verhalenvertelster die altijd de diepte van een verhaal naar boven haalt. Haar verhalen zijn puur en levendig, ondersteunt door haar sprekende bewegingen. Voor Ailun is vertellen een manier om het leven te doorgronden, te eren en te vieren.

Naast dat ze als verhalenverteller optreedt en haar eigen vertelbedrijf Verteltheater Lichtval is begonnen, is ze werkzaam als verteldocent bij de Nationale Vertelschool. Ailun heeft jarenlange ervaring als docent voor zowel kinderen als volwassenen.

Has Drijver

Has Drijver is acteur en muzikant die al meer dan 20 jaar toneel speelt en musiceert bij grote en kleine gezelschappen in ons land. Voor grote en kleine mensen.

De liefde voor verhalen was er altijd al. Samen met zijn toehoorders stapt hij in een nieuwe wereld. Hij weet ook niet altijd precies waar ze uit gaan komen en dàt maakt het juist zo spannend voor iedereen!

Jan Hoek

Naast dat Jan Hoek kleuterleider is, is hij theatermaker, verteller en muzikant.

‘Het verhaal moet een ziel hebben, die je in aanraking brengt met ‘t wonder dat wij zijn. In contact met de ander, dat kan een kind of een volwassene zijn, ontstaat …een soort sprankeling. Het is heerlijk om mijn publiek te kunnen betoveren! Daar gaat het om. Een goed verhaal moet een spiegel zijn. Het moet je in je kern raken. En het mooie is: Ik druk in zo’n verhaal ook mijn eigen kern uit: in zo’n gebeuren ben ik het meest waarachtig mijzelf. Ik voel me daar het fijnst. Ik voel me daar het meest glorieus. En leven in de Gloria is prachtig! Het is heerlijk om elkaar zo, op die manier binnen dat schitterende domein te ontmoeten.’

Annelies Geijtenbeek

Docent, verteller en kok.

Na twaalf jaar docent recht en ethiek te zijn geweest in het hoger onderwijs besloot Annelies het roer om te gooien en zich te gaan richten op haar twee passies: verhalen en koken. Annelies is opgeleid in het verhalen vertellen door Christine Cornelius, een van de oprichters van Het Verhalenhuis. Uit de maandelijkse vertelbijeenkomsten met Christine, ‘verhalen aan tafel’ genaamd, is een heus bedrijf voortgekomen. Annelies organiseert huiskamerdiners met verhalen. Een feest voor de zintuigen. Daarnaast vertelt zij regelmatig verhalen aan groepen kinderen volwassenen.

“Door samen te stappen in de wereld van de verbeelding ontstaat er verbinding met elkaar.”

contact

Contactpersoon: Ruth Meyns

Postadres: Henri Bergsonweg 14, 1349 CT Almere

Telefoon: 06-52391076

E-mail: info@hetverhalenhuis.nl

RSIN: 855197092

bestuur

Jeroen de Lange: voorzitter

Hans Kooijman: penningmeester

Mariëtta de Bruine: secretaris

Maarten Ploeger

Het bestuur wordt voor haar taken niet bezoldigd. Het Verhalenhuis werkt met mensen die zich (gedeeltelijk) vrijwillig inspannen en/of op freelance basis werken.

comité van aanbeveling

Ramsey Nasr: dichter, schrijver, essayist, acteur en regisseur

Désanne van Brederode: schrijfster en filosofe

Petra Stienen: politica en arabist