ons product

Wij komen Het Verhalenhuis uitvoeren in sessies. Dat kan eenmalig zijn, maar kan ook een serie worden van zes keer of meer, compleet met verhaal, kunstzinnige verwerking en de nodige materialen. Ook biedt Het Verhalenhuis workshops en trainingen aan om belangstellenden op te leiden in de vertelkunst zodat uw nieuw opgezette Verhalenhuis ‘self supporting’ kan worden. Kijk voor meer informatie bij onze projecten.

zo werkt het

vertellingOntvangst

De kinderen worden ontvangen met iets lekkers, een persoonlijke begroeting of een praatje. De ruimte is ingericht met kussens of stoelen in een kring, een vertelplek voor de verteller en de verhalenkaars wordt aangestoken. Een veilige en rustige sfeer is belangrijk.

Verhaal

Als alle kinderen goed zitten kan het verhaal beginnen. Soms wordt er eerst nog teruggeblikt op de verhaallijn van de vorige keer of eerst een thuisopdracht doorgenomen. De duur van de vertelling kan variëren van 20 tot 40 minuten.

verwerkingCreatieve verwerking

Na het luisteren is er tijd om wat er in de fantasie is aangesproken, te verwerken. Maar eerst zorgen we voor een bewegingsmoment, even ‘uitademen’. Dat kan een spel zijn of samen alles klaarzetten voor de volgende activiteit.                           De kunstzinnige vorm van de activiteit wordt gekozen door de verteller op basis van zijn eigen affiniteit of professionaliteit. De verteller begeleidt dit gedeelte. Verwerkingsvormen zijn bijvoorbeeld: tekenen, boetseren, knutselen, toneel spelen, schrijven en muziek maken.

afsluitenPresentatie en afsluiting

Aan het einde laten de kinderen hun werk aan elkaar zien. Onder begeleiding van de verteller kunnen ze elkaars waardering uitspreken of elkaar opbouwend becommentariëren.

Indien gewenst organiseren we aan het einde van het Verhalenhuisproject een presentatiemoment voor ouders en andere geïnteresseerden.

en nog veel meer…

icon-taal

Taal

Op de stroom van de taal beweegt zich ons denken, aan gevoelens gekoppeld. Het is het instrument waarmee we in staat zijn te leren begrijpen. Het kind kan taaluitingen beter begrijpen in de context van een verhaal omdat er een integraal appèl wordt gedaan op de verbeelding, de gevoelens maar ook op het leren begrijpen van intonatie, ritme, zinnen en bijzinnen. Hierdoor stimuleert het ook het begrijpend lezen. Luisteren naar verhalen werkt dus als een warm taalbad!

icon-creativiteit

Creativiteit

Het kind maakt het gehoorde verhaal tot een eigen beeld, begrip en gevoel. Na het intens meebeleven wil het reageren; vertellen wat het het mooiste vond, wat het stomste of het engste. Dat kan met navertellen, tekenen, knutselen, toneel spelen of gedichten schrijven. De één laat dan een grote held en een kleine stier zien, de ander juist een enorme stier en een klein mannetje met een klein zwaardje. Een presentatiemoment waarbij de kinderen elkaars werk zien, is hierbij waardevol om de blik te verruimen.

icon-wereldwijs

Verhalenwijsheid

Mythen, sagen, legenden en sprookjes, zowel klassieke als nieuwe, vormen een fundament waarop essentiële normen en waarden gevoelsmatig sterk kunnen worden beleefd.

Grote verhalen tonen hoe mensen zijn, wat hen drijft, de ‘life events’ van geboorte tot dood, goed en kwaad, angst en moed, lijden en vreugde en zo veel meer. Omdat het over grote levensthema’s gaat, kan ieder kind, ieder mens, zich erin herkennen. Wat aangeraakt wordt door de verhalen, werkt als een voedingsbodem waarop kinderen vanuit een eigen standpunt (morele) oordelen en keuzes leren maken.

icon-presenteren

Presentatie

Vertellers zijn kunstenaars, zowel verbaal als non-verbaal. Zij spreken met een levendige afwisseling in intonatie, timbre, volume en tempo ondersteund door mimiek, lichaamshouding en gebaren. Zij weten het verhaal elk moment nieuw leven in te blazen door het contact met het publiek te onderhouden, rekening te houden met wat de doelgroep vraagt en bovenal door de eigen bezieling. Kinderen leren hiervan door het voorbeeld na te volgen: zij mogen op aangewezen momenten opstaan en (na)vertellen. Waar nodig krijgen zij daarbij begeleiding.

En er wordt gezegd…

In deze filmpjes worden verschillende toelichtingen op belangrijke aspecten van de verhalencultuur gegeven.

 • The politics of fiction

  <iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/nl/elif_shafak_the_politics_of_fiction.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
 • The danger of a single story

  <iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/nl/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
 • The clues to a great story

  <iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/nl/andrew_stanton_the_clues_to_a_great_story.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
 • We are the stories we tell ourselves

  <iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/nl/shekhar_kapur_we_are_the_stories_we_tell_ourselves.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
 • Tales of creativity and play

  <iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/nl/tim_brown_on_creativity_and_play.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
 • Scholen doden de creativiteit

  <iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/nl/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>