onze bijdrage aan de 21st century skills.

Nieuwsgierig is een kind naar het verloop van het verhaal, ondernemend in het kunstzinnig verwerken en betrokken bij wat andere kinderen gedaan of gemaakt hebben. Het kind is creatief wanneer hij het verhaal met zijn eigen voorstellingsvermogen beelden geeft en wanneer hij zijn beleving en verbeelding uitdrukking geeft in een kunstzinnige verwerkingsvorm. Vanzelfsprekend loopt het kind tegen problemen aan omdat niet precies lukt om vorm te geven aan wat hij in gedachten had. Dan moet het daarvoor zijn probleemoplossend vermogen inzetten.

De kunstzinnige verwerkingsvormen dagen allemaal uit tot samenwerken. Je moet materiaal delen of je werkt samen aan één tekening, bij toneelspelen moet je kunnen horen en voelen wat de ander doet om er vervolgens op te reageren, bij muziek maken moet je tot een mooie samenklank komen; de kinderen ontdekken op natuurlijke wijze dat ze een bijdrage leveren aan een geheel.

Het communiceren komt vooral aan de orde bij het navertellen van het verhaal en bij het nabespreken van elkaars werk of optreden. Lukt het om te zeggen wat je wil zeggen, de kern te formuleren, het hoogtepunt in geuren en kleuren te beschrijven, het spannend te houden?

Kritisch denken en sociaal-culturele vaardigheden worden aangemoedigd door de verhalen zelf. Het kind zoekt of reageert met een eigen verhouding tot de moraal van het verhaal, tot de dilemma ’s die erin voorkomen, tot de emotionele gebeurtenissen. Bij het navertellen of filosoferen worden de eigen gedachten uitgesproken en afgezet tegen wat andere kinderen denken of voelen. Kortom, luisteren naar een verhaal en het kunstzinnig verwerken is stimulerend voor de hele kinderlijke groei en ontwikkeling.